Szanowni Państwo,
w związku z rozpoczęciem stosowania przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) informujemy, że Państwa dane osobowe przetwarzane będą na następujących warunkach:
1. administratorem danych osobowych jest P.P.H.U. "And" sp. z o. o. z siedzibą ul. Francuska 74 , 41-908 Bytom
2. dane osobowe przetwarzane są w celu przygotowania do zawarcia umowy z "And" sp. z o. o. oraz wykonywania tej umowy, a w tym obsługi posprzedażnej (podstawa przetwarzania - art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
3. przysługuje Państwu prawo uzyskania wglądu do swoich danych osobowych, ich sprostowania i usunięcia, a także żądania ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia danych w warunkach określonych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa;
4. przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w każdym przypadku zaistnienia podejrzenia, że przetwarzanie danych osobowych następuje z naruszeniem prawa;
5. dane osobowe przechowywane będą do chwili upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z zawartych umów;
6. dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom trzecim – dostawcom "And" sp. z o. o. – w związku i na potrzeby prowadzonych postępowań reklamacyjnych, a także w przypadkach określonych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, gdy obowiązek przekazania tych danych wynika z przedmiotowych przepisów.